Biznes i Polityka

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy dostali nowe narzędzie, dzięki któremu w prosty i szybki sposób mogą regulować swoje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Każdy z nich otrzymał bowiem indywidualny mikrorachunek, który łączy w sobie opłaty podatkowe za PIT, CIT, VAT. Czym jest to narzędzie? Jak sprawdzić swój indywidualny numer rachunku podatkowego?

Co to jest mikrorachunek?

Mikrorachunek to podatkowy to numer konta bankowego, który został specjalnie utworzony dla każdego podatnika w celu zindywidualizowania wpłat na poczet wynikających zobowiązań. Dzięki temu będzie on mógł wpłacać na ten rachunek wszystkie należności związane z PIT, CIT i VAT.

Wszystkie osoby fizyczne nieposiadające NIP-u i PESEL-u i ma status podatnika w Polsce powinien mieć przynajmniej identyfikator podatkowy. W przypadku, gdy oczekuje on na decyzję o przyznaniu numeru identyfikacyjnego będzie mógł wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania.

Można go znaleźć poprzez wykaz rachunków bankowych US. W tytule przelewu koniecznie będzie trzeba podać numer dokumentu w celu łatwiejszej weryfikacji podatnika i księgowania wpłaty.

Gdzie można znaleźć numer mikrorachunku?

Indywidualny numer swojego mikrorachunku podatkowego można znaleźć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z generatora, który udostępniło Ministerstwo Finansów. Działa on przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, więc możliwe jest wygenerowanie numeru w każdej chwili. Wystarczy tylko połączenie z internetem.

Drugim sposobem jest udanie się do Urzędu Skarbowego w miejscu zameldowania i spełnienie kilku jednego z poniższych warunków:

  • wskazanie numeru PESEL, jeśli jest się osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą czynnym płatnikiem VAT
  • wskazanie numeru NIP, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą lub płaci VAT oraz jest się płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne, lub społeczne

Ważną informacją jest, że prowadzenie takiego mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości sprawdzenia historii wpłat, jednak Ministerstwo Finansów planuje w przyszłości wprowadzić takie udogodnienia. Jeśli wejdzie to w życie płatnik będzie musiał zalogować się na swój profil w Portalu Podatkowym, na którym będzie dostęp do informacji podatkowych. Ponadto system działania mikrorachunku ma być cały czas ulepszany, co może przełożyć się na dodanie kolejnych opcji płatności.

Similar Posts

Dodaj komentarz