Biznes i Polityka

Czym jest badanie rynku i jaką odgrywa rolę w biznesie?

Badanie rynku

Rozwój gospodarki wolnorynkowej w ostatnich latach przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności niemal we wszystkich jej sektorach. Rosnąca liczba nowych przedsiębiorstw to dobra wiadomość dla konsumentów, którzy mogą pozwolić sobie na wybór najbardziej odpowiadających im towarów czy usług. Zacięta rywalizacja między przedsiębiorcami jednak wymaga od nich dużego wysiłku i regularnego optymalizowania procesów zachodzących na wielu szczeblach, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Jednym z warunków (nie)koniecznych do stworzenia dobrze prosperującej marki jest stałe monitorowanie sytuacji w danej branży. Do tego celu niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnych badań rynkowych, które pomagają przedsiębiorcom w ustalaniu planu działania oraz zaplanowanie zmian niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Na czym dokładnie polega badanie rynku? Czy każdy przedsiębiorca powinien regularnie przeprowadzań badania rynkowe?

Badanie rynku – co to takiego?

Badanie rynkowe to cały szereg działań, których głównym zadaniem jest gromadzenie i analizowanie danych o procesach rządzącymi sytuacją na rynku w danym sektorze gospodarki. Zebrane i przeanalizowane informacje są następnie interpretowane na użytek danego przedsiębiorstwa, które wykorzystuje je jako wskazówkę do przeprowadzania zmian niezbędnych do podniesienia renomy marki oraz zwiększenia zysków. Dzięki badaniom rynku, przedsiębiorcy mogą na bieżąco monitorować zmiany zachodzące w danej branży – popyt i podaż, wymagania konsumentów czy też strategie konkurencyjnych firm.

Analiza rynku a nowi przedsiębiorcy

Z każdym rokiem na mapie Polski przybywa nowych przedsiębiorstw, które liczą na duży sukces w swojej branży. Rzeczywistość jednak szybko weryfikuje możliwości wielu firm, które nie potrafią sprostać wymaganiom rynków biznesowych. Problemy z płynnością finansowej czy też bankructwa przedsiębiorstw nierzadko wynikają z braku przeprowadzenia badania rynku jeszcze przed założeniem własnej działalności gospodarczej.

Badanie rynku pozwala zorientować się aspirującym do miana przedsiębiorców, czy określony pomysł na biznes ma rację bytu. Na etapie przeprowadzania analizy rynku może bowiem okazać się, że lokalna konkurencja jest zbyt duża lub profil firmy nie spotyka się z entuzjazmem lokalnej społeczności. Informacje zaczerpnięte dzięki analizie rynkowej pozwalają zminimalizować ryzyko niepowodzenia przedsiębiorstwa oraz opracować biznesplan zgodny z aktualną sytuacją.

Rodzaje badań rynkowych – pozyskiwanie danych

Badania jakościowe

Forma przeprowadzania analizy rynkowej w oparciu o przemyślenia docelowej grupy odbiorców. Badania jakościowe zawierają pytania, których celem jest przeanalizowanie przyczyn danych zachowań konsumenckich, odczucia względem stosowanych praktyk czy czynników determinujących decyzje konsumentów. Badania jakościowe przeprowadzane są zazwyczaj na mniej licznych grupach badanych ze względu na ilość czasu, jaką one pochłaniają.

Badania ilościowe

Bardziej powszechnie stosowany rodzaj analizy rynkowej, który opiera się na „cyferkach”. Pytania kierowane do grupy docelowe często ograniczają możliwość odpowiedzi do krótkich „tak” lub „nie”, co usprawnia proces przebieg całego badania. Badania ilościowe przedstawiane są bowiem w formie tabelek czy wykresów, które mają wskazać tendencje w danej grupie docelowej.

Badanie rynku – firma zewnętrzna

Analizę rynku można przeprowadzić z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich lub z udziałem firmy zewnętrznej specjalizującej się w tym obszarze. Agencje badawcze biorą udział nie tylko w procesie zbierania danych, ale również ich interpretacji, co znacznie usprawnia całe przedsięwzięcie.

Similar Posts

Dodaj komentarz