Biznes i Polityka

Dofinansowanie z urzędu pracy na założenie własnej działalności gospodarczej

Dofinansowanie

Coraz więcej osób podejmuje się nieco ryzykownego przedsięwzięcia, jakim jest założenie własnej firmy. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem, jakie trzeba włożyć w proces rozkręcania biznesu. Żeby otworzyć własną firmę nie wystarczą jedynie dobre chęci i zapał do działania. Otworzenie własnej działalności gospodarczej to również spore obciążenie finansowe, które jednak nie zawsze musi być przeszkodą w drodze do własnego biznesu.

Powiatowe urzędy pracy oferują dotacje dla nowych przedsiębiorców, co ma przeciwdziałać bezrobociu w naszym kraju. Obecny poziom stopy bezrobocia w Polsce jest najniższy od kilkunastu lat, co może wskazywać, że rośnie również liczba osób, które pozyskują fundusze na założenie własnej firmy właśnie za pośrednictwem urzędów pracy. Ile wynosi dotacja z urzędu i kto się może o nią starać? Jakie warunki zależy spełnić, aby móc uzyskać dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej?

Dotacje z urzędu pracy – podstawowe warunki

Nie każdy może starać się o dotacje na założenie własnej firmy za pośrednictwem urzędu pracy. Placówki te jasno określają warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. Są to:

  • status osoby bezrobotnej – każdy, kto stara się o dotacje z PUP musi widnieć w rejestrach jako osoba niezatrudniona,

  • brak przestępstw na tle gospodarczym – osoba starająca się o dotacje w okresie 2 lat od złożenia wniosku nie może mieć na swoim koncie przestępstw gospodarczych,

  • brak odmowy propozycji pracy – PUP pośredniczy w szukaniu zatrudnienia, dlatego też odmowa przyjęcia propozycji pracy, stażu czy też przygotowania zawodowego w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem starania się o dofinansowanie,

  • brak statusu studenta dziennego – osoby starające się o dotacje z urzędu pracy nie mogą być studentami dziennymi. Uwaga: warunek ten nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych,

  • brak innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację z PUP – długość tego okresu może się różnić w zależności od danej placówki.

Każdy regionalny oddział urzędu pracy ustala również długość okresu od czasu rejestracji w urzędzie osoba bezrobotna może zacząć ubiegać się o pieniądze na własny biznes. Może to być nawet do kilku miesięcy po pierwszym stawieniu się na wizycie w PUP-ie.

Dotacja z PUP dla nowych przedsiębiorców – ile wynosi?

Wysokość środków, na które może liczyć bezrobotny po złożeniu wniosku o dofinansowanie jest zależna od możliwości danej placówki pośrednictwa pracy, a także od z góry założonych standardów. Przyjmuje się, że maksymalna, jednorazowa dotacja wynosi sześciokrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Wypłata dotacji przez powiatowe urzędy pracy jest w dużej mierze uzależniona ilości środków, których wysokość ustalają organy nadrzędne dla PUP-ów. W praktyce, można liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilkunastu do dwudziestu kilku tysięcy złotych.

Dotacja z PUP na własną działalność gospodarczą

Pieniądze na założenie własnej firmy otrzymujemy po rozpatrzeniu potrzebnych dokumentów i wniosków, o których poinformują nas urzędnicy. Na pieniądze czeka się stosunkowo niedługo, a urzędy rzadko wymagają wkładu własnego. Trzeba jednak zaznaczyć, że wsparcie otrzymane od PUP-u należy wydać do 30 dni od wpłynięcia pieniędzy na konto. Dodatkowo przedsiębiorcy, którym nie uda się utrzymać na rynku dłużej niż 12 miesięcy zobowiązani są do zwrotu dotacji razem z odsetkami. Zwrot dotyczy także osób, które złamią warunki umowy zawartej z urzędem pracy.

Similar Posts

Dodaj komentarz