Biznes i Polityka

Terminy wypłat

Pracodawca poszukujący pracowników powinien jasno określić zakres obowiązków, kwotę wynagrodzenia i terminy wypłat pracowników. Kodeks pracy wskazuje, że skutkiem zawarcia umowy o pracę jest równoznaczny z wynagradzaniem pracownika. Z kolei pracownik ma za zadanie wykonywać odpowiedni rodzaj pracy. Terminy wypłat to z pewnością kwestia, która interesuje każdego nowo zatrudnionego pracownika. Co warto wiedzieć? Jakich terminów pracodawca powinien pilnować?

Przepisy prawne

Pamiętajmy o tym, że terminy wypłat muszą odbywać się co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym. Jest to wskazane w Kodeksie pracy, przy czym dzień wypłaty to z góry ustalona data. Trzeba ją wskazać w regulaminie wynagradzania, w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy. Co w sytuacji, gdy pracodawca nie sporządził takich dokumentów? Wtedy data wskazywana jest w umowie o pracę. Okazuje się, że przepisy prawne dają możliwość wypłaty wynagrodzenia w częściach, przykładowo co dwa tygodnie.

Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie wypłacamy w poprzednim dniu. W sytuacji, gdy umowa i regulamin nie wskazują na daty wypłacania wynagrodzeń, płaca trzeba uregulować w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. W razie płacy akordowej lub prowizyjnej, wyplata odbywa się po ustaleniu pełnej wysokości, nie później niż w ciągu 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Co ciekawe, w takich systemach pracy często wypłaca się zaliczki do 25. dnia miesiąca, natomiast po obliczeniu pozostałej płacy, wypłata odbywa się do 10. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia

Istotne informacje na tematy pracownicze znajdziemy na stronie Poradnik PracownikaCzy pracodawca ma możliwość zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń? Istnieje taka opcja, jednak trzeba poinformować o tym pracowników. Faktem jest, że zmiana zasad wynagrodzenia bez poinformowania pracowników jest nieważna. Przekazanie informacji może odbyć się telefonicznie, ustnie, czy też pisemnie.

Nie bez znaczenia jest to, aby zmiany zostały wprowadzone w takiej formie, w jakiej początkowo ustaliliśmy. Gdy terminy wypłat wskazane są w regulaminie wynagradzanie, wtedy trzeba wszelkie zmiany wprowadzić w aktach. Poza tym, gdy w pracy działa zakładowa organizacja związkowa, trzeba te kwestie ustalić z tą organizacją.

Wypłata wynagrodzenia

Wiemy już, jak wyglądają terminy wypłat. A w jakiej formie przekazywane jest wynagrodzenie? Przepisy prawne mówią o tym, że wypłata może odbywać się w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy. Jeśli chodzi o przelew bankowy, pracodawca musi dokonać wypłaty w takim czasie, aby w dniu terminu wypłaty pracownik miał pieniądze na swoim koncie. Pamiętajmy o tym, że w takim wypadku pracodawca jest obciążony kosztami dokonania przelewu. Inne rozwiązania są dostępne jedynie wtedy, gdy zostało to wskazane z układzie zbiorowym pracy lub pracownik się na to zgodził.

Terminy wypłat wynagrodzenia muszą być przestrzegane przez każdego pracodawcę. Za wykonaną pracę pracownikowi należy się wynagrodzenie.

Similar Posts

Dodaj komentarz