Aktualności

Opiekun medyczny – jakie trzeba mieć predyspozycje i kwalifikacje?

opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, który pojawił się oficjalnie stosunkowo niedawno, bo w 2007 roku. Było to za sprawą ówczesnego Ministra Zdrowia. Celem tego projektu było zwiększenie ilości personelu medycznego, który mógł przystąpić do pracy bez konieczności kończenia długoletnich studiów. Jakie kwalifikacje oraz predyspozycje należy posiadać, aby pracować na takim stanowisku? Podpowiadamy.

Co leży w zakresie obowiązków opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny to osoba, która zajmuje się w sposób profesjonalny osobami chorymi i niesamodzielnymi. Jest odpowiedzialna za ich zdrowie i życie. Praca podobna jest do zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Jednak zasadnicza różnica polega na tym, że jest to wsparcie indywidualne, ukierunkowane na konkretne potrzeby pacjenta i dotyczy w głównej mierze sprawowania opieki oraz pielęgnacji.

Opiekun medyczny może także zajmować się kwestiami terapeutycznymi. Mowa tu zwłaszcza o zabiegach rehabilitacyjnych. Przygotowuje on pacjenta do wykonywania określonych ćwiczeń, a następnie sprawuje kontrolę oraz dba o jego bezpieczeństwo. Uczestniczy też w innych obowiązkach – może przygotowywać posiłki oraz dbać o regularne zażywanie leków. Zakres poszczególnych działań dotyczy w głównej mierze miejsca w którym pracuje.

W przypadku zatrudnienia w placówce medycznej zakres jego obowiązków może być znacznie większy, co idzie w parze z odpowiedzialnością. Może więc asystować członkom personelu medycznego w przeprowadzaniu zabiegów pielęgnacyjnych i wykonywaniu leczenia. Zajmuje się konserwacją i dezynfekcją przyborów oraz narzędzi, które znajdują zastosowanie w takich sytuacjach. Oczywiście w razie konieczności opiekun musi także umieć samodzielnie udzielić pierwszej pomocy.

Predyspozycje i kwalifikacje opiekuna medycznego

Osoba, która chciałaby wykonywać ten zawód musi odznaczać się przede wszystkim dużą cierpliwością oraz empatią, a także otwartością na innych. Musi umieć rozmawiać i nawiązywać pozytywny kontakt z osobą starszą lub chorą. Do tego niezbędne są ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne oraz odporność na stres, zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność działania pod presją czasu. Musi wykonywać swoją pracę rzetelnie i sumiennie, co jest nie lada wyzwaniem w momencie w którym pacjent nie wykazuje chęci współpracy. Nic więc dziwnego, że kluczową kwestią w tym zawodzie jest bardzo często odporność psychiczna i zachowanie spokoju ducha niezależnie od sytuacji.

Aby zgodnie z polskim prawem uzyskać możliwość wykonywania tego zawodu trzeba ukończyć policealną szkołę medyczną. Nauka trwa zaledwie dwa semestry po których następuje egzamin zawodowy odbywający przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po jego zdaniu uzyskuje się dyplom upoważniający do wykonywania zawodu opiekuna medycznego zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Możliwość wykonywania pracy za granicą jest bardzo korzystnym zapisem prawnym, ponieważ wiele osób po zakończeniu kształcenia chętnie korzysta z możliwości zarobkowych u naszych zachodnich sąsiadów.

Poszukując pracy w tym zawodzie warto przeczytać artykuł pod adresem https://wroclife.pl/nasze-miasto/spadek-bezrobocia-na-dolnym-slasku/ w którym można dowiedzieć się więcej na temat sytuacji na Dolnym Śląsku.

Similar Posts

Dodaj komentarz