Aktualności

Usługa faktoringu – dlaczego przedsiębiorcy powinni się nią zainteresować?

faktoring dla przedsiebiorcow

Wiele firm chcąc pozyskać jak najwięcej kontrahentów, proponuje im termin płatności faktur wynoszący w niektórych przypadkach nawet 90 dni. Tak długi czas oczekiwania na środki finansowe z tytułu realizacji usług czy dostawy produktów może niekiedy przyczynić się do zwiększenia ryzyka niewypłacalności. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorca może sprzedać swoje faktury w zamian za określoną sumę pieniędzy. W poniższym artykule tłumaczymy dlaczego przedsiębiorcy tak chętnie wybierają faktoring.

Czym jest i jak działa faktoring? 

Faktoring polega na tym, iż firma specjalizująca się w oferowaniu tego typu usług, czyli faktor, kupuje od przedsiębiorca – faktoranta – faktury. W zamian za to przekazuje przedsiębiorcy wskazaną w umowie część pieniędzy wynikającą z faktury. Z kolei wobec dłużnika podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należności. W momencie, gdy faktor otrzyma od dłużnika należne pieniądze, przekazuje przedsiębiorcy brakującą część środków.

Faktoring to rodzaj finansowania krótkoterminowego, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą otrzymać w szybkim czasie pieniądze na różne potrzeby. Warto wiedzieć, że wielu właścicieli firm wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich kontrahentów biznesowych proponuje im termin spłaty faktur wynoszący nawet 60 lub 90 dni. To z kolei rodzi ryzyko związane z utrzymaniem płynności finansowej.

Oferty faktoringu są szeroko dostępne. Cały proces uzyskania finansowania jest oparty wyłącznie na wystawionych fakturach. Przystępność oraz wygoda to dwie podstawowe cechy, które sprawiają, że z roku na rok faktoring cieszy się coraz większą popularnością. Specjaliści zaliczają go do grona najszybciej rozwijających się usług finansowych.

Jakie są zalety faktoringu?

Faktoring to niezwykle popularna usługa, która ma bardzo wiele zalet. Mianowicie: 

  • pozwala na uzyskanie bardzo szybkiego dostępu do zamrożonych środków,
  • przyczynia się do znacznej poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • nie powoduje obciążenia bilansu firmy,
  • nie powoduje obniżenia zdolności kredytowej firmy,
  • nie ma potrzeby zabezpieczenia wierzytelności,
  • uzyskane w ramach faktoringu pieniądze można przeznaczyć na jakikolwiek, dowolnie wybrany cel,
  • istnieje możliwość odliczenie kosztów finansowania od VAT oraz podatku dochodowego.

Rodzaje faktoringu 

Wyróżniamy trzy rodzaje faktoringu. Mianowicie:

  • Faktoring pełny. Zamiennie określa się go faktoringiem właściwym lub faktoringiem bez regresu. Jest to usługa, w której firma faktoringowa przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wykupioną fakturę. Faktorant otrzymuje środki za sprzedaną fakturę i nie musi się martwić o to, czy jego kontrahent ją spłaci w terminie. Kontrahent faktoranta otrzymuje też informację o zmianie rachunku bankowego, na który ma spłacać dług i od tego momentu należność spłaca faktorowi. Gdy zaistnieją problemy z wypłacalnością kontrahenta, windykacją zajmuje się firma faktoringowa.
  • Faktoring niepełny. Zamiennie określa się go faktoringiem niewłaściwym lub faktoringiem z regresem. W tym przypadku przedsiębiorca jest odpowiedzialny za upewnienie się, że kontrahent spłaci swoje zobowiązania zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze. Jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie, to faktorant (czyli przedsiębiorca korzystający z faktoringu) musi zwrócić firmie faktoringowej uzyskane od niej środki w określonym w umowie terminie.
  • Faktoring mieszany. To usługa finansowa, która łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. W praktyce oznacza to, że firma faktoringowa odpowiada za wypłacalność kontrahentów przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu, jednak tylko do pewnej ustalonej wcześniej kwoty, określonej w umowie. Po przekroczeniu tej kwoty, odpowiedzialność przechodzi na faktoranta (czyli przedsiębiorcę korzystającego z faktoringu), co oznacza, że usługa zmienia się w faktoring z regresem.

Szczegółowe informacje na temat faktoringu dostępne są na https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Similar Posts

Dodaj komentarz